Zpracování vašich osobních údajů

Platné od: 15. července 2022
Naposledy aktualizováno: 15. července 2022

Kdo jsme?

Jsme reklamní agentura WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, Praha 7, 170 00, Česká republika, IČO: 265 09 954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7532.

Spojit se s námi můžete prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e-mail: info@wmcgrey.cz
tel. č.: +420 266 798 100

Provozujeme webové stránky: www.pravonapotrat.cz. Na těchto stránkách pracujeme se soubory cookies.

Co na této stránce najdete?

Na této stránce jsme pro Vás shromáždili informace o tom, jak:

Účely uchování osobních údajů

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktů uvedených na webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy anebo vyřídit Vaše požadavky.

Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem, proti kterému mohou být podány námitky.

Kategorie údajů:identifikační a kontaktní údaje, údaje o obsahu komunikace včetně technických údajů a síťových identifikátorů.

Příjemci: Zpracovatelé v podobě účetních/právních/auditorských služeb, dodavatelé přepravy a poskytovatelé IT a marketingových služeb.

Doba uchování je doba vyřizování požadavku a následně doba dvou let.

Práva subjektu a způsoby jejich uplatnění

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) Vám dává mnoho práv.

Patří mezi ně:

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nepracujeme tak, jak bychom měli, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených na začátku této stránky, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud. Pevně však věříme, že žádná taková situace nenastane.Veškerá práva můžete uplatnit na našich kontaktech výše.

Kampaň byla vytvořena za účelem získání finančních prostředků pro kolektiv Ciocia Czesia a financování jejich aktivit.
Zpracování osobních údajů
Zpracování souborů cookies